Speakers

Keilla Menezes

ThoughtWorks

Fernando Daciuk

Lukin Co

Joselito Júnior

Stone

Patrocinadores

Apoio